CZ Labs Dream Tour

Voor de CZ Labs Dream Tour heb ik de poster en enkele online uitingen ontworpen. De deelnemers aan de tour werden langs verschillende leegstaande locaties in Utrecht geleid, waar binnenkort mooie dingen staan te gebeuren. Voor één dag konden bezoekers een kijkje in de toekomst nemen en met eigen ogen zien waar de organisaties en ondernemers met de locaties naartoe werken.

Het ontwerp is gebaseerd op de bestaande visuele identiteit van CZ Labs, met name de kleuren en de typografie. De blauwe ‘weg’ symboliseert niet alleen de route die tijdens de tour afgelegd werd, maar ook de gedachtenkronkels en gekozen richtingen die door creatieve ondernemers tijdens de tour gepresenteerd werden.